Behöver du hyra container i Växjö?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Alvesta Renhållnings AB, Hyra Container Växjö

Vi sköter allt från avfallshantering till återvinning i kommunen. Vi strävar alltid efter att stimulera hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall.

 

Vi startade 1981 genom köp av Stig Rehnbergs Åkeri AB. Åkeriet var ett privat företag som utförde sophämtningen i kommunen. Från och med 1981 fick kommunerna ett större ansvar för sophämtning gentemot bostäder och industrier. Kommunen köpte därför samtliga aktier i bolaget.

Numera har kommunerna ett renhållningsansvar enbart för bostäder (kommunalt renhållningsmonopol). Övriga verksamheter har själva ansvar för sin renhållning. ARAB verkar som entreprenör åt de som har eget renhållningsansvar. Bolaget Alvesta Renhållning AB skall aktivt verka inom sin speciella del av miljöområdet. 

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Tydligt avgränsad verksamhet som lever på egna intäkter och tar ansvar för transportarbeten och servicetjänster inom miljöområdet
  • Redskap för att genomföra kommunens energi- och klimatplan, samt för samverkan med andra kommuner
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder
  • Bolaget skall verka för en miljömässig offensiv avfallshantering i kommunen

Kontakta oss

Alvesta Renhållnings AB
Hjärtenholmsv. 14
342 22 Alvesta

047215190

Ring oss idag:  047215190